بررسی ابعاد الزام فرزندان نابالغ به تکالیف دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه قم

2 کارشناس ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

3 کارشناس ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

از آن­جا ‌که تربیت صحیح دینی فرزندان، دغدغه اصلی بسیاری از خانواده‌های مؤمن درعصر مدرن کنونی است؛ناگفته اهمیت و ضرورت تحقیق پیش رو واضح و مبرهن است. مقاله حاضر پژوهشی در خصوص ابعاد مختلف عبادت کودکان و الزام ایشان به عبادت از سوی والدین و معیارهای این الزام و محدوده آن از جهت زمان اعتبار و اقدامات مجاز و غیر مجاز والدین می‌باشد. همچنین اقوالی در باب الزام به تکالیف دینی و مشروعیت یا عدم آن بیان شد که نظر منتخب با ارائه اسناد مقبول، نظریه مشروعیت عبادات فرد نابالغ بود که دارای چند اثر می‌باشد. در این پژوهش مختصر، قرآن و سنت پیامبر اکرمJ و ائمه معصومین A به عنوان منبع اصلی تحقیق بوده و از دلیل عقل در جهت تأکید استفاده شده است که به شناخت زوایای این امر کمک دوچندانی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Dimensions of Forcing Immature Children to Religious Duties

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Asghar Musavi Rokni 1
  • Ma'sumeh Khalili Afratakhti 2
  • Javad Ebrahimi 3
1 Ph.D
2
3
چکیده [English]

Since the properly religious training of children is the main concern of many religious families in modern era, so the importance and necessity of this research is clear. This paper does research on different dimensions of children's prayer and their forcing to prayer by parents and criterions and range of this forcing according to time of validity and parents' authorized and unauthorized actions. In this paper, views were expressed about forcing to religious duties and their legitimacy and illegitimacy; view selected with authentic documents was theory of immature children's legitimacy of prayers that had some effects. In this brief research, Qur'an and sunnah of Prophet (pbuh) and infallible Imams (AS) were as the main sources of research and intellect was used in order to emphasize and understand better this subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forcing
  • Children's prayer
  • legitimacy
  • Punishment
  • maturity