تأملی فقهی در قوادی اینترنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

چکیده

فارغ از اختلافاتی که میان فقیهان امامی در فروع مربوط به جرم "قوادی" وجود دارد، ایشان به اتفاق، قوادی را به جمع میان فاعلین فحشا تعریف نموده­اند. در این پژوهش این سوال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق قوادی و رکن مادی آن صرفاً عالم تکوین و دنیای خارج است؛ به گونه­ای که عنصر مادی این جرم، یعنی جمع، دلالی و واسطه­گری جز در طبیعت محسوس شکل نمی­گیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی و در قالب ادارۀ    خانه­های فحشا و یا دلالی میان اهل فواحش و... امکان­پذیر است؟ در این صورت، قوادی در ردیف جرایمی مانند قتل، شرب خمر، زنا، لواط و سحق خواهد بود که امکان تصور آنان در دنیای مجازی و فضای سایبری وجود ندارد. یا این­که با قبول توسعه در مصادیق جمع و پذیرش پدیدۀ «تحول مصادیق»، امروزه مدیریت سایت­های پورن، اداره            چت روم­های سکسی در شبکه­های اینترنتی و نیز پایگاه­های مجازی معرفی روسپیان و ... می تواند مصداق جمع و ربط عرفی میان فاعلین فحشا و در نتیجه محصل و محقق عنوان مجرمانه قیادت در دنیای امروز باشد؟ این موضوع به ندرت مورد توجه، نقد و ابرام فقه پژوهان واقع شده است. ملخص مختار نویسنده، پذیرش «توسعه در مصادیق جمع» و «کفایت جمع عرفی» در تحقق و صدق عنوان قوادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Reflection on feasibility of prostitution in cyberspace

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohseni Dehkalani 1
  • Sa'id Bodaghi 2
1 Ph.D.
2
چکیده [English]

Regardless of differences between Shia jurisprudents in branches related to guilt of prostitution, they have unanimously defined prostitution as total between perpetrators of prostitution. In this research, this question has been scrutinized whether the environment in which prostitution and its actus reus representation takes place is merely material and existential world? In other words, the actus reus aspect of this crime does not happen unless in the tangible natural world? And for this crime to be committed, it should only be represented and feasible in its traditional frame in managing prostitution houses and dealing prostitutes? Then prostitution will be along with offences such as murder, drinking alcohol, adultery, sodomy, and lesbianism which cannot be imagined in the virtual world of cyberspace. Or by accepting development of the total senses and phenomenon of "evolution in senses", directorship of pornographic sites, administration of sexual chat rooms in the Internet networks and also virtual bases in order to introduce prostitutes, and etc. can be the total sense and customary relevance between perpetrators of prostitution and finally realization of criminal title of prostitution in today world? This issue is seldom taken into consideration and reviewed by jurisprudents. The author accepted "development in total senses" and "adequacy of customary total" in realization and truth of the title of prostitution. This paper is organized in order to analysis and jurisprudential answer to these questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prostitution
  • Lewdness
  • Lesbianism
  • Customary Total
  • cyberspace
  • Internet Crimes