واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری و پژوهشگر پژوهشکده دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر است. پدیده‌های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی است. بر این اساس، چگونه ممکن است این پدیدارهای دمادم در حال تغییر، با احکام شرعی ثابتی سازگار باشد که حلال و حرام آن تا قیامت پابرجاست؟ بخشی از این اشکال، با قسمتی از اصول ثابت و قواعد کلی شریعت قابل حل است. بخشی نیز ذیل عنوان‌های ثانوی می­گنجد و گره آن­ها به کمک این عناوین گشوده می­شود. از این رو، نقش و اهمیت عناوین ثانویه در استنباط احکام شرعی،  از عناوین اولیه کم­تر نیست و چنانچه شارع مقدس احکام ثانویه را جعل نمی­نمود، فقه اسلامی ناقص و بسیاری از افعال مکلّفان بدون حکم باقی می­ماند. احکام و عناوین ثانویه، در سراسر فقه کاربرد دارند و در ابواب مختلف فقه، از طهارت گرفته تا حدود و دیات، به چشم می‌خورند.
پژوهش حاضر، درصدد است تا با اثبات کارآمدی و پویایی فقه اسلامی از طریق واکاوی احکام و عناوین ثانویه در فقه و نسبت آن­ها با احکام و عناوین اولیه؛ جایگاه آن­ها را در فقه به دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Relationship between "Secondary Laws and Titles" and "Primary Laws and Titles" in Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Elahian 1
  • Maryam Khademi 2
1 Ph.D
2
چکیده [English]

Human and his needs is constantly changing; As well, social phenomena are constantly changing. On this basis, the question is that how is it possible those phenomena, that are changing constantly, be compatible with stable legal laws that their lawfulness and lawlessness is firm until the Resurrection? A part of this problem will be solved by a part of fixed principles and holistic rules of jurisprudence (Shariah). As well, a part of this problem is solved by secondary titles ('anawin thanawiyah). Therefore, the role and importance of secondary titles is not less than primary titles in inference of legal laws and if Holy Legislator did not ordained secondary laws, the Islamic jurisprudence (Fiqh) became incomplete and a lot of actions of obliged humans would remain without ruling. Secondary laws and titles are used throughout Jurisprudence and can be seen in various chapters of Jurisprudence, from chapter of "cleanliness" to chapter of "limits and atonements". This article is seeking out to obtain the status of secondary laws and titles in jurisprudence and to show their relationship to primary laws and titles and to prove efficiency and dynamism of Islamic jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secondary Laws
  • Primary Laws
  • Secondary Titles
  • Primary Titles
  • jurisprudence