بررسی حکم منجزات مرض موت از دیدگاه فقهای امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور کرمان

چکیده

"مرض موت"، وضعیت فرد بیماری است که عارضه بیماری او سبب می‌شود که دارفانی را وداع گوید. تاثیر این وضعیت بر "منجزات" وی مورد اختلاف فقها قرار گرفته است. برخی از فقها، منجزات را مانند وصیت دانسته‌اند، ولی برخی دیگر به این تحدید معتقد نبوده و بر آزادی عمل بیمار را همچنان که در زمان صحت او وجود داشته است؛ تأکید نموده‌اند. در هر حال، هر کدام برای عقاید خود دلایلی ابراز داشته‌اند که بررسی و نقد این دلایل، موضوع این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Certain Verdict of Death Disease Viewpoint of Imamiah Jurisprudents

نویسندگان [English]

  • Javad Salehi
  • Mansureh Bakaei Jupari
Ph.D
چکیده [English]

Death disease is condition of a person who will die of a disease. Jurisprudents have been disagreed regarding influence of this condition on his certainties. Some of the jurisprudents have regarded certainties as testament, but some of other jurisprudents have not believed in this limitations and considered person's freedom at the time of his/her sickness like his/her freedom at the time of his/her health. However, each of them has expressed reasons for their opinions that we will survey and analyze them in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Death disease
  • Interdiction
  • financial possession
  • Certainties
  • testament