بررسی فقهی ماهیت حق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده فقه و فلسفه پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

بحث در زمینه "ماهیت حق" در فقه، از جمله مباحث پایه‌ای و بنیادین در استنباط است که شناخت لازم نسبت به آن مبنای بسیاری از احکام و قوانین مستنبط از ادله در خصوص حقوق قرار می‌گیرد و در این‌باره تاکنون، به لحاظ اهمیت مسأله نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است؛ اما این نکته مطرح است که آیا تحقیقات و تأملات صورت گرفته، به نظریه‌ای بلامنازع وعاری از اشکال منتهی گردیده و انتظار پژوهشگران وصاحب نظران عرصه فقه و حقوق را در این زمینه پاسخ در خور داده است یا خیر؟
 این نوشتار از میان نظریات مختلف در این‌باره، نظریه "بنیادین سلطنت" با انحای مختلف آن و نظریه‌های "ملکیت و سزاواری" را که از سوی جمعی از فقیهان مطرح گردیده، نقادی نموده است و نظریه "اعتباری بودن حق" را با در نظر گرفتن تأثیر عناصری که بر تکوین حق و اعتبار آن نقش دارند؛ وجه جامع میان همه حقوق دانسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Jurisprudential Review of the Nature of the Right

نویسنده [English]

  • Seyed Abd-al-Rahim Hoseini
Ph.D
چکیده [English]

The discussion about "the nature of the right" in jurisprudence is one of the fundamental subjects in the deduction which its understanding bases many laws and regulations which are deduced from reasons concerning the rights; and in this case until now, several theories have been presented in terms of the importance of this subject; but the question is that have these efforts led to a perfect and accurate theory and met the expectations of the scholars and experts in the field of the Islamic jurisprudence appropriately or not?
This article has criticized the theory of "the fundamental reign" with its different ways and the theory of "the ownership and the worthiness" brought up by some of jurisprudents, and has regarded the theory of "the creditability of the right"  considering the elements influenced on the right and its credit as a common point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • right
  • Ownership
  • Reign
  • Worthiness
  • Creditability