الزامات فقهی حاکمیت و مردم در اعمال حجاب اسلامی

نویسنده

مدرس حوزه علمیه قم

چکیده

شکی نیست که سلامت و تعادل جامعه در رشد فکری، عملی، تکنیکی، سیاسی و اخلاقی آن تأثیر بسزایی دارد. جوانان با روان آرام و سالم می‌توانند بیندیشند، بخوانند و رشد کنند. اگر جامعه مبتلا به ناامنی و انحراف و اضطراب باشد و دغدغه‌های روحی به جای روان سالم بر جوانان حاکم گردد، دیگر از نسل جوان انتظار درست‌اندیشیدن و پیش‌برد علمی نباید داشت. بنابراین، هر عاملی که ثبات و امنیت بیاورد و به سلامت و تعادل جامعه کمک کند، می‌تواند در رشد فکری، عملی و اخلاقی جامعه سهیم باشد و بی‌شک حجاب اسلامی یکی از این عوامل تأثیرگذار در سلامت و سعادت و رشد فکری و علمی جامعه است. بر این اساس فقه اسلامی بر اعمال حجاب تأکید می‌ورزد و این نوشتار اثبات می‌کند که حجاب اسلامی یک مسئلة شخصی، و از مسایل فرعی کم‌رنگ در زندگی اجتماعی نیست، بلکه از مسایل مهم فقهی، اساسی و بنیادی جامعه ... .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Commitments of Government and People in Operation of Islamic Hijab

نویسنده [English]

  • Ali Rahmani Sabzevari
چکیده [English]

There is no doubt that just a healthy and balanced society could reach intellectual, technical, political and moral developments. There are some important and effective elements that wellbeing of society refers to them. No doubt that one of them is Islamic Hijab. Accordingly, Fiqh of Islam insists on operation of Hijab and we try to demonstrate that Islamic Hijab is not a personal or unimportant issue. Also we express the necessity of operation of Hijab for wellbeing of society. Reaching this goal needs the help of people and government. There are five reasons that make this effort as necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acknowledged (ma’ruf)
  • Customs
  • Government.
  • Islamic Hijab
  • Rejected (munkar)