بررسی قانون حجر و موارد آن در فقه امامیه

نویسنده

تلفن نویسنده: 09126526695

چکیده

یکی از موضوعات در فقه و حقوق اسلامی موضوع «حجر» است. بعضی افراد با این‌که شرعاً و قانوناً مالک اموالی شناخته شده‌اند، به جهت مصالح خودشان و با مصالح دیگران از تصرّف کردن در مجموع اموال و یا بخشی از دارایی خود ممنوع خواهند بود.
در مقاله‌ی حاضر اولاً موارد محجورین و دوران حجر آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و از آن‌جا که علّت منع تصرّف و حجر مواردی عمده‌ای از محجورین، عدم رشد کافی آنان است و برای رفع حجر علم به رشد آن‌ها لازم است، لذا عنوان رشد و واژه مقابل آن سَفَه و سفاهَت مورد بررسی قرار گرفته است.
نیز از آن‌جا که در جمع این قانون با قاعده‌ی تسلّط: «الناس مسلّطون علی اموالهم» فی الجمله جای بحث است, نسبت این دو بررسی و سرانجام مصالح فردی و اجتماعی قانون حجر مورد بحث قرار گرفته است. همچنین مفهوم رشد و تمیز رشد از غیر رشد که از جمله موارد اختلافی است بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Interdiction is one of the issues discussed in Islamic law and jurisprudence. It is realized when one is legally owner of his or her properties but in order not to jeopardize his/her or others' benefits, he or she is legally banned from taking possession or making use of the whole or a part of the properties.
In the present article, firstly, the kinds of persons under interdiction and their period of interdiction has been visualized, then, regarding that most of interdiction cases happens in the absence of mental maturity; both terms of maturity and immaturity have been discussed.
Since interdiction can not generally go with the regulation of ownership, the writer has commented some points here too. Afterwards, having studied the correlation of the two issues in question, general merits of interdiction as regards individuals and community have been argued as well. Finally, that how the maturity and immaturity could be distinguished has been argued

کلیدواژه‌ها [English]

  • banned from possession
  • interdicted persons
  • Interdiction
  • law
  • Mature
  • merits and demerits
  • regarding individual and community
  • the regulation of ownership
  • the proofs of interdiction