تسبیح موجودات در قرآن و روایات و ادبیات فارسی

نویسنده

تلفن نویسنده: 09113548152

چکیده

در فرهنگ اسلامی و قرآنی و به تبع آن در ادبیات ارزشمند فارسی ، شعور و آگاهی و نیز عشق و تسبیح و عبادت ، مخصوص انسان نیست ، بلکه تمام عالم هستی و پدیده های آن درک و شعور خاص خود را دارند. پیام حق را می شنوند و به زبان و شیوة خاص خود، آن هم بر اساس علم و شعور و انتخاب به تسبیح و سجده و عبادت حق مشغولند؛ لذا عشق به خداوند در تمامی موجودات و ذرّات عالم هستی جاری و ساری است؛ ولی انسان‌ها چگونگی این مسائل و حقایق را درک نمی‌‌کنند، مگر کسانی که اهل دلند و به کمالات بالای روحی و معنوی و قدرت ارتباط با عالم غیب دست یافته‌اند.
در قرآن کریم و روایات معصومین – علیهم السلام - علاوه بر تسبیح فرشتگان و بسیاری از انسان‌ها، به تسبیح و عبادت پرندگان ، چهارپایان ، گیاه ، درخت ، کوه ، سنگ ، خورشید ، ماه ، ستارگان ، رعد ، زمین ، آسمان های هفتگانه و تمامی موجوداتی که در زمین و آسمانند و حتی سایه‌ی موجودات اشاره شده است . در ادبیات فارسی نیز بویژه در شعر شاعران عارف، به تبع فرهنگ قرآنی و اسلامی تمام موجودات جهان هستی از جمله آتش ، آب ، خاک ، باد ، هفت آسمان ، پروانه ، بلبل ، قمری، فیل، گرگ، شیر، مور، مار، کوه، دریا، درختان و هر برگ و گلی که وجود دارد ، از ادراک و شعور و عشق برخوردار هستند و به ذکر و تسبیح و شهادت بر یگانگی حق مشغولند:

هر گیاهی که از زمین روید وَحدَهُ لَاشَریکَ لَه گوید
در این مقاله تسبیح موجودات مبتنی بر آیات قرآن، روایات و ادبیات فارسی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In Koran and Islamic culture and subsequently in Persian literature, wisdom, knowledge, love and glorification is not solely attributed to human beings; but, the whole creation is assumed to have an ability of perception and glorification of God.
All creatures are believed to acknowledge the existence of god, hearing and noticing God’s massage and accept to glorify and pray before Him, in a way specified to them.
Love is a strong current in the whole creation, in all segments and elements around the man. The man is not able to perceive such attributions in other creatures unless men of supreme spiritual intuition, namely those who has accomplished the contact with revelation.
Koran verses and narrations from infallibles state that besides the man and angel glorifications, beasts, trees, mountains, stones, sun, month, stars, earth and all seven skies and all other creatures even the shadows of objects glorify God.
In Persian literature especially in mystic poetry, following the Koran, assumes all creatures to posses affection and perception and glorify God too