ارکان و ویژگی‌های نظام پژوهشی کارآمد در حوزه‌ی علوم دین و معارف اسلامی

نویسنده

تلفن نویسنده: 02516166127

چکیده

برای این‌که محققان و صاحبنظران در رشته‌های تخصصی و زمینه‌ای مطالعاتی حوزه علوم دینی و معارف اسلامی ادراک, استنباط و تحلیل‌های مناسبی در قالب پژوهش‌های بنیادی و کاربردی داشته باشند، ضرورت یک نظام پژوهشی کارآمد در این حوزه مطالعاتی لازم و ضروری است و از ویژگی‌های بنیادین دین مبین اسلام امر بر تحقیق, تفحص و تدقیق در مسایل گوناگون است تا سره از ناسره تفکیک و دستاورد این تحقیقات پاسخگوی نیازهای روز نیز باشد.
ارائه مدل‌های مناسب، با عنایت به ارکان نظام کارآمد پژوهشی و طرح رویکرد نوآورانه در مقوله پژوهش در حوزه علوم دین و معارف اسلامی، از ویژگی‌های مطرح در این مقاله است. همچنین پرداختن به تمهیدات اساسی برای این منظور، یعنی طراحی نظام پژوهشی شایسته و بایسته از ابعاد دیگر این نوشتار است. در ادامه به مهم‌ترین نکات لازم برای توسعه مراکز پژوهشی در یک نظام پژوهشی کارآمد و راهبردهای مدیریتی آن پرداخته و خاتمه مقاله نیز نتیجه‌گیری عملیاتی از مباحث این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In order for the Islamic experts and authorities to engage in specialized and scrutinized studies on Islamic sciences, and consequently to understand, perceive and analyze issues properly, an efficient research system is needed; just as Islamic teachings ask for scrutinizing in different issues so as to distinguish between the false and the true, and to answer current demands of the society.
To suggest proper models regarding the pillars of the efficient research system as well as innovatory practice is among the subjects issued in the article. Moreover it sets for planning a practical and appropriate research organization too. In addition, the most important factors essential for the enhancement of research centers in an efficient research organization has been dealt with. At the end, an empirical conclusion of the issues in question has been put forward

کلیدواژه‌ها [English]

  • efficient research
  • Entrepreneurship
  • field of religious teachings
  • Innovation
  • Islamic sciences
  • research system
  • the culture of research
  • the pillars of the research