عدالت اجتماعی در نظام اقتصادی

نویسنده

تلفن نویسنده: 02144080620

چکیده

اقتصاد لیبرالیسم که برپایه فلسفه سودگرایی(یوتیلیتاریانیسم) بنیانگذاری شده, هدف اصلی خود را رشد و اقتصاد و رفاه عمومی دانسته‌است و از این رهگذر به منزله ابزاری در خدمت سرمایه‌‌داری قرارگرفته که البته دستاورد آن اختلاف شدید طبقاتی و ادامه ثروت‌اندوزی گروهی خاص و سرانجام گسترش ظلم و بی‌عدالتی است.
در این مقاله به این بحث پرداخته‌ایم که در مکتب لیبرالیسم هرچند گهگاه سخن از عدالت در توزیع رفته‌است؛ ولی اساساً اصول و مبانی این مکتب، عدالت را نفی می‌کند و هدف اصلی آن رشد اقتصادی است که با عدالت تنافی و تناقض دارد و این پارادوکس به موجب تنافی اصول این مکتب با عدالت است؛ ولی در مقابل نظام اقتصادی اسلام از این ویژگی مهم برخوردار است که احکام و مقررات آن و از جمله قوانین اقتصادی برپایه عدالت استوار است که در اصول و مبانی این دین ریشه دارد.
علاوه بر این، مجموعه قوانین کامل در این نظام اقتصادی, اصول حاکم بر مالکیت, تولید, توزیع, رشد و توسعه اقتصادی در این آیین با هدف اصلی «عدالت» همسو و هماهنگ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The liberalism economics, founded upon the utilitarianism, theoretically, aims at economic prospering and public welfare; but in this trend, has been implemented in the interests of capitalism. However, the whole story, in time, has culminated in the huge gap between the social classes and consequently in piling up wealth somewhere and poverty in somewhere else, namely broad injustice and inequality.
The present article argues this question that in spite of the fact that in liberalism, once in while, justice and fair distribution of wealth have been paid regard, its basis fails to protect justice, as the economic development constitutes the ultimate goal in liberalism. This paradox emerges when liberalism falls into full contrary to social equality in practice.
On the other hand, Islam suggests another system based on impartiality and justice, which have come and been composed from its essence and principles. Furthermore, an assembled regulations existing in the system such as ownership, production, distribution, development and expansion of economy, have been directed towards justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Cooperation
  • Economic Development
  • interests
  • Justice
  • principles of liberalism
  • real interests
  • Utilitarianism