بررسی تطبیقی احکام زندان در قرآن و سنت (جاسوسان و اشرار)

نویسندگان

چکیده

یکی از راهکارهای حفظ سلامت جامعه و صیانت کرامت انسانی «حبس» است . شارع مقدس حبس را در زمره مجازات‏های تعزیری قرار داده است که کمیت و کیفیت آن ها در گرو نظر حاکم شرع است.
این نوشتار در نظر دارد, احکام زندان جاسوس مسلمانی که برای دشمن به تجسس می پردازد و همچنین حکم تعزیری یک دسته از مصادیق افراد شرور به نام«ذاعر» را از دیدگاه مفسران و فقیهان اهل سنت و تشیع مورد بررسی قرار دهد. در این بررسی ضمن بیان دیدگاه فریقین این دیدگاه ها مورد سنجش تطبیقی قرار گرفته ، در پایان دیدگاه قابل پذیرش با استناد به شواهد و قراین روایتی، فقهی ارائه شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Imprisonment is a way to safeguard social health and human status. The sacred law-giver has made imprisonment among reprehensive punishments of which the length of term and manner depends on the verdict of the cadi
The present study concerns imprisonment sentence for Muslim spies who acted in favor of the enemy as well as the reprehensive punishments for those who prove true instances of dh?‘ir ‘wicked people’, as viewed and elaborated by both Shiite and Sunnite exegetes and faqihs. Through a comparative study of the views elaborated, the conclusion will be drawn on the basis of hadith-based and fiqh evidence and their implications

کلیدواژه‌ها [English]

  • dha‘ir
  • Espionage
  • Exile
  • imprisonment