مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد

نویسنده

چکیده

از میان شروطی که در کتاب های فقها مطرح گردیده، دو شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع از مهم‏ترین شروطی هستند که دارای ویژگی‏ها و آثار گوناگونی هستند. اکثر علما شرط خلاف مقتضای عقد را یکی از انواع شروط نامشروع شمرده‏اند. در این نوشتار این دو شرط از جهات مختلف مورد مقایسه قرار گرفته و به نقاط اشتراک و افتراق آن‏ها پرداخته و آرا و اقوال فقها شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Out of the stipulations considered in fiqh books, there are two which make the most important ones: an illegal stipulation and a contrary-to-contract stipulation which bring about a variety effects. Most of fiqh scholars consider the contrary-to-contract stipulation an instance of an illegal stipulation. This article deals with these two stipulations, with their similarity and differences, as approached by Sunnite and Shiite experts

کلیدواژه‌ها [English]

  • contrary
  • Differences
  • illegal stipulation
  • Invalidity of contract
  • Quran and the sunna
  • Similarities
  • the nature of stipulation
  • to
  • contract stipulation