درآمدی بر چیستی و مؤلفه‏های نظام پژوهشی در حوزه علوم دین و معارف اسلامی

نویسنده

چکیده

حوزه علوم دین یک نهاد فراملی است که از یک طرف از دیرینگی برخوردار است و از طرفی نیز در ابعاد جهانی مورد التفات، احترام، انتقاد و عنایت و دشمنی است که در آن، آموزش و مقوله پژوهش نیز پا به پای مقارنت و معاضدت تحولات آن مورد عنایت بوده است. در حال حاضر توجه به امر پژوهش در حوزه علوم دین عمیق‏تر و دغدغه اصلی فرهیختگان این دانشگاه عظیم ملی و بین‏المللی است که خود نقطه عطفی در فرایند تکاملی و تحولی این نهاد مقدس و تاثیر گذار دانشگاهی و حوزوی است.
نگارنده ضمن مفهوم شناسی و پیشینه کاوی واژه حوزه دین در آغاز مقاله، عمده بحث را به سمت و سوی مقوله پژوهش جهت داده و با بیان مساله و اهداف و اهمیت و محوریت موضوع و سپس واژه‏شناسی در صدد تبیین نظام علمی روش تحقیق در حوزه علوم دین و ارائه ساختارهای مناسب «نظام پژوهشی» در این عرصه است که این مهم با تبیین ماموریت نظام پژوهشی و اهداف آن و وظایف مدیریت دانایی محور و پژوهش مدار صورت گرفته و سپس مدل‏های خط مشی ‏گذاری نظام پژوهش و مؤلفه‏های جامع را در چهارده محور مورد بررسی قرار داده و به مقوله آموزش و تأثیر آن در پژوهش حوزه اشاراتی نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The realm of the religious science makes an institution, entirely beyond the limits of nations, which enjoys on the one hand historicity and on the other hand falls quite in the focus of the enemies’ attention, respect, criticism, and hostility. In this, education receives the same degree of attention and hostility. Presently, attention to the question of research in the realm of religion makes the most important concern of this (inter)national academe, leading ultimately to a turning point in the evolution as well as revolution this sacred and effective religio-academic institution
Following a conceptual and terminological introduction in the realm of religion, the main body of the paper has received an orientation toward research. In this, it states its research question, aims, perspectives, significance, and the pivotal status of the topic, followed by a terminological discussion. It aims to reach a scientific paradigm for the research system in the realm of religious sciences. This is achieved by stating the mission such a system, the duties of a knowledge- and research-centered management; consequently, models of a comprehensive research system and policymaking are studies in fourteen categories. This is complemented by a discussion of the role of education and its impact on research

کلیدواژه‌ها [English]

  • management approaches to research
  • realm of religion
  • research centers
  • research models
  • research structure
  • system research system