عقده حقارت و راهکارهای درمان آن در منابع اسلامی

نویسنده

چکیده

در دیدگاه الهی، انسان موجودی دوبعدی است و مرکب از جسم و روان و مسأله سلامت و بیماری برای هر دو بعد انسان مطرح است .همان‌طور که جسم انسان به انواع بیماری‌ها مبتلا می‌‏گردد، روح او نیز چنین است. یکی از امراض روانی که انسان عصر حاضر در جوامع بشری به آن مبتلا‌ست، احساس حقارت و خودکم بینی است که به رغم شیوع آن متأسفانه از دیدگاه اسلام کم تر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
در مقدمه این مقاله به تعریف و تبیین احساس حقارت پرداخته شده است، سپس در متن مقاله به علل و عوامل و آثار و تبعات آن اشاره کرده‏ایم و در قسمت آخر به راهبردهای درمان آن در منابع اسلامی پرداخته‌ایم .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Through to the Divine outlook, the human being is a bidimensional creature, that is body and soul, hence the question of health and illness holds true for both dimensions. As the body gets inflected by a variety of illnesses, so does the soul. One of the psychological illnesses which present-day man is subject to in the present human societies is inferiority complex. Despite its prevalence, it has not been treated from the Islamic point of view
The introductory section of the present paper gives a definition and explanation of inferiority complex. Then in the body of the paper its causes, effects, and consequences are discussed. Finally, Islamic approaches to its cure are provided

کلیدواژه‌ها [English]

  • ailment
  • and Islam
  • body
  • Cure
  • Health
  • Inferiority Complex
  • soul