مبدأ تشیع در اسلام

نویسنده

چکیده

پس از تکوین حکومت اسلامی، یا همراه تکوین حکومت اسلامی که با حضور پیامبر، به رهبری ایشان صورت گرفت، آن حضرت علاوه بروظیفه قانونگذاری،وظایف دیگر حکومتی از جمله رهبری سیاسی جامعه را پس از خویش به حسب زمان و مکان بیان داشت و بارها به طور شفاف و روشن حضرت علی (ع) را به عنوان ادامه دهنده خط نبوت که همان امامت و رهبری جامعه بود معرفی فرمود. در این مقاله سعی شده است از طرق شیعه واهل سنت ثابت شود که رسول مکرم اسلام (ص) بارها پیروان علی (ع) را به عنوان شیعه معرفی نمود و در زمان حیات آن حضرت هم چنان که اسلام تکون یافت شیعه هم تحقق پیداکرد; یعنی پیدایش شیعه همزمان با پیدایش اسلام می باشد واین دو درواقع یک مسیر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the process of the lslamicd society formation, supported by the leadership of the holy prophet, he burdened Himself with different responsibilities, one important of which was to assign Imam Ali as his own successor, asserting it in different situations - one who was the real resume of prophethood, the same as custodianship and leadership of the society.
In this essay, an effort is made to prove, on the basis of both Shia and Sunni’s evidences, that the holy prophet repeatedly addressed Imam Ali’s followers as Shia. Accordingly, Shia traces its authority to the holy prophet and the initial Islamic society

کلیدواژه‌ها [English]

  • caliphate
  • Custodianship
  • Leadership
  • Shia
  • Successor
  • The Origin of Shia