پژوهشی قرآنی در خصوص جایگاه خانواده در اسلام

نویسنده

چکیده

نگارنده پس از بیان مقدمه ای در باب اهمیت خانواده در اسلام، اصولی همچون قداست نهاد خانواده و نقش محوری خاندان پاک و ناپاک و قداست اصل ازدواج یا کانون مقدس آرامش و مهر را با استناد به آیات و روایات بررسی کرده و در ادامه به بررسی ازدواج در ابعاد مختلف پرداخته و دراین راستا مباحثی از قبیل ازدواج عامل آرامش، ایجاد سکینه، ازدواج عامل حفظ کرامت انسانی ,ازدواج دریچه ای از منظر آیات و روایات بحث شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

I, after a short introduction, have studied some basic views as regards family, some of which are the sacredness of the family, the crucial role of the pure ancestry, the sacredness of marriage as a basis, and to view the family as the sacred center of calmness and relaxation in the light of some narrations and verses.
Later on, I have visualized some other aspects such as: family, as the cause of calmness and its being the real reason of human’ s dignity by virtue of some verses and narrations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancestry
  • Blessing
  • family
  • Man ‘s Dignity
  • Mental Sanitation
  • rights
  • The Sacredness of Marriage