کرامت انسان در اندیشهء امام علی (ع) (اسباب و زمینه های کرامت)

نویسنده

چکیده

یکی از پرسشهای مهم انسان خردمند از خود ودیگران این است که چه چیزی سبب تعالی و پیشرفت او در عرصه های مختلف زندگی می شود؟و چه عواملی در پیشرفت انسان های بزرگ تاریخ دخالت داشته است؟ تا او نیز با به کار بستن تجربیات انسان های موفق به درجاتی از کمال و تعالی دست یابد؟
پرسش هایی از این قبیل در طول تاریخ بشر ذهن او را به خود مشغول داشته، تا جایی که دانشمندان بسیاری برای پاسخگویی به این پرسش دست به کار تألیف و تحقیق شدند و هر کدام بنا به سلیقهء خود با به جا گذ اشتن آثاری راه های زیادی را فرا روی انسان نهاده اند.
اما بهترین پاسخ ها به این پرسش در ادیان الهی و سخنان حاملان وحی آسمانی یافت می شود.
در این مقاله سعی شده است با استفاده از نهج البلاغه که آیینه ای از فروغ اندیشه های والای امام علی (ع) می باشد، راهکارهای مفیدی را فراروی انسان های جویای کمال قرار دهد ;چنان که در مقالهء دوم (آسیب شناسی کرامت انسان) سعی شده است چالش هایی را که فراروی کرامت انسان
قرار دارد بررسی نموده و معرفی نماید.
بدان امید که خوانندهء گرامی با استفاده از فرهنگ انسان ساز اسلام وسخنان ارزندهء امام علی (ع) گام های مفیدی به سوی کرامت وتعالی انسانی بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Undoubtedly, wise men always wonder what factors breed improvement in different arenas of life and what factors did so far for those successful in this regard so as to make use of their experiences and making bettermentsby the same means.
Being involved and obsessed by such a question, many scientists endeavored to offer a solution by deliberate researches, writings and many other attempts.
However, it is self - evident that the best solution lies among religious instructions and the statements of God’s messengers.
In this essay, I have tried to survey Nahj Albalagheh in order to distinguish some of these favorable ways, offering them to those who seek perfection.
In the second essay, by the title of” Pathology of Human’s Dignity”, I made an effort to enveil the challenges confronting the man in achieving his dignity, hoping that the reader takes major steps toward is enhancement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accountability
 • Belief in God
 • Causes of Dignity
 • dignity
 • Growth
 • Human
 • prosperity
 • Reverence
 • Self - Believing
 • Self - Training
 • Service
 • wisdom
 • worship