نگرشی انتقادی بر نظریه بسط تجربه نبوی

نویسنده

چکیده

وحی در اسلام از جایگاه خاصی برخوردار است ; زیرااساس نبوت، زیربنای اعتقادات مسلمانان
ومحور اصلی آموزه های دینی و معارف بلند آسمانی است. لذاهر نوع تفسیرو توجیه غلط برخلاف ، واقع ازوحی، سبب انحراف افکار و عقاید مسلمانان و باعث تزلزل در مبانی اسلام است،و متأسفانه در طول تاریخ،وحی همواره مورد تهاجم نا اهلان، تفسیرها و توجیه های غلط ونادرست بوده است. در همین جهات، اخیرا کتابی به نام "ا بسط تجربه نبوی " منتشر شده و در آن، وحی امری بشری و زمینی و برخاسته از درون پیامبر(نه نازل شده از عالم بالا) معرفی شده است. با مطالعه دقیق آن کتاب، آثاری به مضمون آن، ایرادهایی به ذهن آمد که برخی از آن ها در مقاله ای تحت عنوان" بسط تجربه نبوی در بوته نقد"ا و بعضی دیگر در این مقاله مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Revelation has a prominent position in Islam given that it is fundamental for prophethood and other Muslims’ s beliefs as well as its being the basic axis of religious teachings.
Wrong interpretations opposite to truth culminate in major deviation in the Muslims’s beliefs and opinions, making Islam’s foundations dilapidated.
Throughout history, immoral people have imposed so many abnormal commentaries to revelation. On this connection, a book by the title of “Extension of Prophecy Experiment” have been published recently in which revelation has been viewed humanly, originated in the prophet’s inner - self and not sent down by God. A meticulous study of the book raises some questions and indicates some imperfections of which some have been dealt with in this essay and some in the previous one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Devine Religion
  • extension
  • Human Religion
  • mission
  • Prophethood
  • Revelation
  • Revelation Experiment
  • Revelation to the soul