جایگاه زمان و مکان در منظومه فقه سنتی پویا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی ، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 دانشیار، ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ، ایران.

چکیده

اسلام دینی جهانی و جاودانی است علت آن کمال احکام الهی است که در حقیقت به مثابه یکی از معجزات اسلام است. در قبال نیازهای ثابت، نیازهای متغیر پدیدار خواهد گشت که باید از این تغییرات نیز در جهت حفظ و نزاهت و بالندگی صحیح آن صیانت شود. از این جهت است که پویایی قسیم فقه سنتی نیست بلکه فقه سنتی به خودی خود پویاست. اجتهاد که آن را به حق دینامیسم حقوق اسلامی نامیده اند به معنی کوشش عالمانه و روشمندی برای استخراج حکم خدا باتوجه به منابع چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع است. در این مقاله در حد وسع کوشیده ایم تا نحوه تاثیر زمان و مکان بر احکام شرعی را با تعیین ملاکها، مصادیق ارائه کنیم تا چه در نظر آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Time and Place in Traditional dynamic jurisprudential system

نویسندگان [English]

 • mohammadebrahim elahian 1
 • Mojtaba Elahian 2
 • alimohammad yasrebi 2
1 Department of law, college of human science,Saveh Branch,Islamic Azad University,Saveh,Iran
2 Associate Professor, Farabi Campus University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Islam is a universal and eternal religion due to the perfection of the divine rules which are in fact one of its miracles.
In the face of constant needs, changing needs will emerge, and these changes must be preserved in order to preserve and maintain the integrity of it.
This is because the dynamics of qasim jurisprudence is not traditional, but traditional fiqh is dynamic in itself.
The ijtihad, which is rightly called the dynamics of Islamic law, means a deliberate and methodical attempt to extract the verdict of God according to the four sources of the book, tradition, wisdom and consensus.
In this article, we tried to provide the ability to influence the time and place on religious judgments by specifying criteria and examples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • time
 • place
 • ijtihad
 • sentences
 • examples

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398
 • تاریخ دریافت: 21 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 09 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1398