چکیده انگلیسی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، دکتری جغرافیای طبیعی

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری


عنوان مقاله [English]

English Abstracts

نویسنده [English]

  • Hamid Reza Moradi 1