نگرشی فقهی برسقط جنین ناقص از دیدگاه مذاهب پنجگانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

شناخت و تشخیص جنین ناقص، از جمله مسائل نو‌پیدایی است که در گذشته وجود نداشته است. اما پیشرفت سریع فناوری و تشخیص مشکلات قبل از تولد، سبب شد تا مسئلۀ سقط درمانی، به‌عنوان راه نجات و جلوگیری از زندگی مشقت‌بار طفلی مطرح شود که دارای بیماری‌های لاعلاج و خطرناک است. ولی این مسئله، دامنگیر بعضی افراد شده و ناهنجاری‌های اجتماعی فراوانی در پی داشته است. اگرچه سقط جنین در نظر بسیاری از فقها حرام است، اما آیا در صورتی که جنین به بیماری مهلک و لاعلاجی دچار شده باشد، می‌توان به سقط جنین حکم داد؟ دیدگاه فقها در زمان قبل از نفخ روح و بعد از آن چیست؟
روش تحقیق در این مسئله، گردآوری آرای موافقان و مخالفان سقط‌درمانی و بیان و بررسی ادلۀ آنهاست.
با توجه به مطالعات و بررسی‌های فقهی انجام شده، از منظر فقهای اهل سنت، سقط جنین ناقص قبل از نفخ روح، جایز است. اکثر فقهای امامیه نیز در این زمینه همین نظر را دارند. از طرف دیگر، همۀ فقهای اهل سنت و امامیه بعد از نفخ روح، سقط جنین را هرچند که دارای بیماری درمان‌ناپذیر باشد، حرام می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Jurisprudential view on incomplete abortion from the viewpoint of five religions

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mohammad Musavi Moqaddam 1
 • Nasrin Fattahi 2
 • Maryam Khademi 2
1 Assistant Professor, Department of Quran Sciences and Hadith, College of Farabi, University of Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
چکیده [English]

Identification and recognition of incomplete embryo is a new matter which has been raised recently. But rapid development of technology and recognition of prenatal disorders made abortion a means to relive and to prevent a child with untreatable and dangerous diseases from having a hard life. But some people are involved in it and it has created many social disorders. Although many religious jurisprudents believe that abortion is unlawful, if embryo has developed a fatal and untreatable disease, is abortion lawful? What is the opinion of jurisprudents considering abortion before and after blowing the soul? The research method on this issue is to collect the opinions of abortion cons and pros and to discuss and investigate their proofs. Considering jurisprudential studies and investigations, Sunni jurisprudents regard incomplete abortion before blowing the soul lawful. Majority of Imamite jurisprudents have the same opinion in this regard. On the other hand, all Sunni and Imamite jurisprudents regard abortion after blowing the soul unlawful, even though the embryo has an untreatable disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • abortion
 • blowing the soul
 • five religions
 • incomplete embryo
 • malformed
دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 1
اردیبهشت 1393
صفحه 141-166
 • تاریخ دریافت: 30 آبان 1392
 • تاریخ بازنگری: 10 اردیبهشت 1393
 • تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1393
 • تاریخ اولین انتشار: 10 اردیبهشت 1393