بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم

چکیده

حکم مجازات سارق به‌عنوان یکی از حدود الهی، در آیات 38 و 39 سورۀ مائده مبنی بر قطع دست مرد یا زن سرقت‌کننده بیان شده است. در این مقاله با استفاده از آرای فقها و نیز دید‌گاه‌های مفسران در شرح آیات بالا، شرایط اجرای حد سرقت با توجه به شروط سارق و مال مورد سرقت تبیین شده است. علاوه بر این امکان سقوط حد سرقت در صورت توبۀ سارق نیز در وجوه مختلف بررسی شده است.در هر مورد علاوه بر آرا و نظرهای فقیهان شیعه، ضمن اشاره به دیدگاه‌های فقهای اهل سنت، سعی شده است مواضع اشتراک نظر یا تفاوت آرای فریقین در هر مبحث به‌طور خلاصه و گویا بیان شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of theft punishment and conditions of its enforcement

نویسندگان [English]

 • Gholamali Ghasemi 1
 • Nasrin Kordnejad 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law, University of Qom, Iran
2 Ph.D. Candidate, Comparative Interpretation, University of Qom, Iran
چکیده [English]

The punishment sentence for theif as one of the divine punishments has been expressed in the Quran, chapter At-Tawba, verses 38 and 39 and based on the hand amputation of man or woman theif. In this paper, according to the jurisprudents and interpretators' opinions in the interpretation of these verses it has been explained the conditions of enforcement of theft punishment considering the conditions of theif and the stolen goods. In addition, it has been surveyed the possibility of deduction of theft punishment if the thief repented. In all the cases it has been tried to be expressed shi'ite and sunni jurisprudents' various opinions briefly and clearly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • amputation
 • hand
 • Theft
 • theif
 • Punishment
دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 1
اردیبهشت 1393
صفحه 113-140
 • تاریخ دریافت: 13 آبان 1392
 • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1393
 • تاریخ پذیرش: 10 اردیبهشت 1393
 • تاریخ اولین انتشار: 10 اردیبهشت 1393