چیستی حجاب اسلامی معناشناسی حجاب از منظر آیات حجاب

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

واژه حجاب در لغت معانی مختلفی دارد که پرده، حایل، مانع و تحت پوشش لباس واقع شدن از جمله آنها است و در اصطلاح، عبارت است از پوشش خاصی که سر و گردن و قسمت برآمدگی‌های اندام زن را می‌پوشاند و نیز زیورآلات او را طبق موازین اسلامی، مستور می‌دارد، چیزی که در جهت تقویت عفت، پارسایی انسان و تربیت جامعه بر مبنای وَحیانی تأکید دارد و سعادت‌مندی و کمال انسان‌ها منوط به پای‌بندی و رعایت آن است. هم‌چنین به اثبات رسید که حجاب دارای انواعی است و در هر مورد آن چیستی خاصی از حجاب را می‌توان از دیدگاه اسلام مشاهده نمود و نیز محقق شد که در باب رعایت حجاب اسلامی چشم، صورت، پشت، کف دست‌ها و قدم‌ها مشمول وجوب پوشش نیست و در این تحقیق اثبات شد که حجاب، یک اصل سابقه‌دار در میان افراد بشر است. هم‌چنین حجاب در راستای تقویت، عفت و کمال انسان‌ها مورد توجه اسلام بوده، از بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها و فساد اخلاقی پیشگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of the Islamic Veil The Semantics of the Veil from the Viewpoint of the Veil Verses

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Shafiei Mazandarani
چکیده [English]

The word veil has different meanings in the locution including the curtain, delimiter, barrier, and being covered by the clothes, and in the specialized meaning of the word, it is a special covering, which covers the women’s head, neck and their bodies’ protuberances and also covers her jewelries according to the Islamic standards; it a matter which emphasizes the consolidation of chastity, the human’s righteousness and the revealed-base society training, and the humans’ blissfulness and perfection depends on being duty bound and observing them. Also, it was approved thatthe veil has some types, and about each type of it, a special nature can be observed from the viewpoint of Islam.It was verified that about observing the Islamic veil, the eyes, face, hand’s back and palm and the steps are not included in the veil’s obligation.The veil is a confirmed principle among the human beings and it has been under the attention of the Islam in the direction of reinforcement, chastity and the perfection of human. It also prevents many ethical disorders and corruptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chastity
  • Continence
  • Perfection.
  • Veil