بررسی تحلیلی تحالف و تأثیر آن در انحلال عقد جعاله

نویسنده

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه قم

چکیده

اختلاف جاعل و عامل در " جنس و نیز صفت جُعل " در عقد جعاله منشأ ایجاد منازعه‌ای می‌گردد که بنا به رأی اکثر فقیهان امامیه فرجامی جز تحالف ندارد، مهم‌ترین معیارهای علت انتخاب راهکار تحالف عبارت‌اند از: قرار گرفتن توأمان جاعل و عامل در وضعیت مدعی و منکر، فقدان قدر مشترک و مورد توافق میان آنان و نیز فقدان هرگونه عامل مرجّح.
پس از تحالف به دلیل پیوند میان عقد و ادعاهای متعارض، هر دو مشروعیت خود را از دست می‌دهند و پس از انحلال عقد تنها راه جلوگیری از تضییع حق عامل، پرداخت اجرة المثل است که به دلیل ارزش اقتصادی کار انجام شده به امر جاعل در شرع و عرف، وی ضامن پرداخت آن می‌باشد.
تحلیل مسأله در راستای توضیح علّت انتخاب راهکار تحالف، هدف اصلی مقال? حاضر می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Bilateral Oath-Taking and its Effect on Annulment of Wage Contract

نویسنده [English]

  • Seyed Yousuf Alavi Vossoughi
چکیده [English]

Dispute between contractor and broker over “the type and attribute of the wage” in contract leads to a controversy which many Imamiehreligious experts believe that has no result but “bilateral oath-taking”. Most important criteria of selecting bilateral oath-taking are: simultaneous positioning of contractor and broker in accuser and denier position, lack of common ground between the two sides as well as lack of any preferred choice.
After bilateral oath-taking, due to the bind between contract and opposed claims, the two sides lose their legitimation and after breaking up the contract, the only way to prevent rights of the two sides from being wasted is to pay the quantum meruit that due to the economic value of the task commanded by the contractor, he has to pay it.
Investigating this issue in order to explain the causes of choosing bilateral oath-taking is the focus of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bilateral oath-taking
  • Quantum meruit
  • Type of the wage.
  • Wage