عدم اعتبار جرم انگاری پولشویی از منظر فقه و حقوق ایران

نویسنده

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

این مقاله به روش توصیفی و تحلیل اسناد (آیات، روایات، آرای فقهاء) در صدد آن است که ثابت نماید، پدیده به اصطلاح نوین پولشویی جرم محسوب نمی شود و تنها موجد مسئولیت مدنی و آثار مترتب بر آن است.
در ضرورت تحقیق همین بس که این مقوله از عناوین چالش برانگیز است و بررسی فقهی آن در کیفیت قانونگذاری این عنوان بسیار مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lack of Credit for Money Laundering Crime from the Viewpoint of Iranian Jurisprudence and Law

نویسنده [English]

  • Amir Hamzeh Salarzaii
چکیده [English]

The aim of this paper is to demonstrate that money laundering is not a crime according to the Islamic jurisprudence (verses, traditions, judgments of jurisprudents) and Iran’s legal system through descriptive research method and analysis of documents.
Money laundering only creates civil responsibility and its following social effects. This subject seems as one of the challenging issues, so investigating jurisprudentially is an effective step regarding legislation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Responsibility
  • judgments of jurisprudents.
  • money laundering
  • sources of jurisprudence