جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق، پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی، گروه درمانی و اشخاص ثالث و تأثیر شروط قرارداد در تغییر مسئولیت مدنی و بالاخره دیه جنین آزمایشگاهی موضوعاتی است که در مقاله پیش‌رو مطالعه شده است.
هر کدام آن‌ها معرکه الآرای فقهای عظام و حقوقدانان محترم می‌باشد. از حلیت و حرمت اصل کار تا شیوه ایجاد و انتقال و توصیف فقهی و حقوقی آن‌ها در این مقاله آرا در حد توان و با استدلال متوسط ملاحظه و احتمالات وارده مورد ایراد و ابرام واقع شده و بدون اظهار نظر نهایی و فتوایی در جهت آشنایی بیش‌تر با مفاهیم و بررسی علمی آن‌ها پیش رفته است تا چه در نظر آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pre-Implantation Embryo from the Viewpoint of Civil Liability

نویسنده [English]

  • Seyyed ALi Mohammad yasrebi
چکیده [English]

In this paper pre-implantation embryo from the viewpoint of civil liability of the medical group, third parties, effect of conditions of contract on change of civil liability and blood money will be discussed. The Islamic jurists and lawyers have investigated all of them from the viewpoint of lawfulness and unlawfulness of this case itself, the method of creation and transfer and its jurisprudential-legal description. The different opinions have been studied as possible then, the author analyzed the relative contingencies in question . In this article, the concepts and scientific examination regarding pre-implantation embryo, without final comment, will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abandonment
  • Blood Money
  • civil liability
  • Liability
  • Permission
  • pre-implantation embryo