علاج نشوز زوجه از دیدگاه فقه اسلامی

نویسنده

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

کلام معروف پروردگار متعال در قرآن: «الرجال قواّمون علی النسأ (نساء / 21)؛ به نوب? خود فرهنگ مشخص و مطلوبی در نظام زندگی خانوادگی تصویر می‌کند که در گفتمان زندگی مشترک خانوادگی طرح جدیدی در افکنده و برای تأمین معیشت و پشتوانه نیازمندی زندگی زن تضمین مستحکمی است.
آنچه در این تحقیق مورد نظر بوده این است که «قواّم» به معنای نان آور و سرپرست و کسی است که مخارج زندگی را عهده دار می‌باشد. دقت در این واژه، نشان می‌دهد که زن، برد? شوهر خود نیست بلکه همسر، همراز، مونس، وزیر، دوستار و دلنواز شوهر است. همچنین در این تحقیق به این نکته پرداخته شده است که کلمه «ضرب» در «واضربوهن» از کلمات متشابه است و معانی گوناگونی دارد؛ لذا نمی‌توان آن را به معنای زدن حمل کرد. در این تحقیق به این مسئله توجه شده است که زن وشوهر نسبت به یکدیگر باید بسیار مهربان، صمیمی، با صداقت و همکار باشند و در حقیقت شالوده زندگی خانوادگی بایستی بر این مسائل استوار باشد. توجه به زندگی آینده (زندگی در بهشت) و نوع صمیمیت و انس و محبت حاکم میان زن و شوهر در آن‌جا، می‌تواند برای زندگی دنیوی خانوادگی ما الگو باشد. دقت در ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The solution of the Wife's Denial of Conjugal Right from the Islamic jurisprudence point of view

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Shafiei Mazandarani
چکیده [English]

The well-known saying of Allah in Koran “Men are responsible for the life costs (Nesa, 2)” describes an explicit and ideal culture in the family life system which has created a new plan for the mutual family conversation and provides a strong warranty for livelihood and supports wife’s life.
What has been said in this research is that, the Ghavvam, meaning breadwinner is the supporter and the one who bears the costs of the life. Considering this word, shows that one’s wife is not a slave of her husband, but she is the consort and confidant, the companion, the secretary and the lover and soother to him. Furthermore, the researcher has kept this in mind that the word “Hit”, in Va'azrabohonna, literally meaning hit those women, is one of the confusing words and has different meanings, so it cannot be attributed to the meaning of hitting. In this research, it has been observed that husband and wife must be truly affable, intimate, honest and supportive to each other and the foundation of the family life is strengthened by these issues; assuming the afterlife....

کلیدواژه‌ها [English]

  • Husband
  • intimate.
  • slave
  • spouse
  • Wife