نقش اکراه در رفع مسئولیت ها

نویسنده

دانشیار گروه الهیات، دانشکده فقه و فلسفه، پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می دهد و بر اساس آن مجازات می شود؛ از این رو، در اسلام برای کارهای خلاف شرع، مجازات تعیین شده و برای هر جرمی حدی مشخص شده است. بنابراین اگر کسی با اراده و اختیار خود مرتکب جرمی شود، مثل اینکه مرتکب زنا، شرب خمر، سرقت، سقط جنین و یا... شود، برای هر یک از این جرم ها حدی مشخص شده که بر جرم اجرا می گردد، اما در این میان گاه عواملی وجود دارد که از انسان سلب مسئولیت نموده و خد را از او برمی دارد، مانند اکراه؛ که اگر شخص با اکراه مرتکب یکی از این جرایم شود، حد از او برطرف می گردد؛ زیرا اکراه مسئولیت را بر طرف می کند. در این مقاله سعی بر این است که اکراه و نقش آن در رفع مسئولیت و انتقای مجازات مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of duress in discharging

نویسنده [English]

  • Habibollh Taheri
چکیده [English]

According to free will principle, man is responsible for his acts and
will be punished according to them. So that some punishments are
determined in Islam for acts contrary to the religious law and for each
crime one strict punishment is determined. So that if someone commits
a crime by his free will and choice, like committing adultery,
drinking, theft, abortion .. , he will be punished to the extent
determined. But in some cases there are excuses that discharge the
man and take the punishment away from him; like being under duress.
If the person commits one of these crimes under duress, the
punishment will be taken away from him because duress will exempt
the man from liability.
This article tries to study the duress and if s role in exempting from
liability and discharging from punishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duress and Discharging.
  • Freedom
  • Human
  • Liability
  • will