نسبت سنجی موانع مسئولیت مدنی با ادله ضمان با تکیه بر دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه

2 گروه حقوق

چکیده

موانع مسئولیت مدنی به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌شود. عواملی که مقتضی مسئولیت و ارکان مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت) در آنها تمام نیست و به یکی از ارکان آن خدشه وارد شده است. عواملی دیگر نیز وجود دارند که با وجود تمام بودن ارکان مسئولیت مدنی به واسطه-ی دلیل شرعی و قانونی، مسئولیت مدنی از آنها برداشته می‌شود. در نسبت سنجی میان عوامل دسته اول با ادله ضمان به خروج تخصصی و در نسبت سنجی دسته دوم با ادله ضمان به خروج تخصیصی دست پیدا می‌کنیم که آثاری بر این تفکیک بار می‌شود. رابطه این دو دسته با ادله ضمان : «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» و قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و قاعده «لا ضرر و لا ضرار» رابطه‌ی تخصیص و تخصص است.
اگر چه در برخی از عوامل منع مسئولیت مدنی، تصریح خاصی در این زمینه وجود نداشت، اما با وحدت ملاک می‌توان این نتیجه را از کلمات فقها و مرحوم امام خمینی برداشت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Causes of the Denial of the Civil Responsibilities by the Inclusion Criteria on the Basis of Imam Khomeini’s Approach

نویسندگان [English]

  • mohsen vaseghi 1
  • mohammad mahryar 2
1 departmentof law
2 department of law
چکیده [English]

the barriers to civil liability are divided into two categories . the factors that are due to the responsibility and the civil liability elements (detriment, tortuous act , and the causation ) are not over and has been harmed by one of the pillars of it . there are other factors that , despite the existence of all the civil liability elements, civil liability is removed from them due to legal and ecclesiastical reasons . in relation to between first - class factors , with reasons obligatio to Departure specialized , and in the second category to Departure Specialization, we find that there are works based on this separation . the relationship between two categories with the evidence of bail : rule of liability of usurper and rule of destruction and rule of prohibition of detriment, Relationship is Specification and Specialization. although there was no specific confirmation in some of the factors of civil liability , it can be concluded from the words of Jurisprudents and imam khomeini .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Responsibility
  • Causes of the Denial of the Civil Responsibility
  • Absence of Requirement/s
  • Obstacle/s

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 21 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1398