نویسنده = �������������� ���������� �����������������
نقش سیاق در نظریۀ اصولی شیخ مرتضی انصاری

دوره 9، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 17-40

10.22059/jorr.2014.36762

علی راد؛ فضل‌الله غلامعلی تبار