کلیدواژه‌ها = انصاف
تعداد مقالات: 3
1. تأملاتی فقهی در قاعده‌انگاری «عدل و انصاف»

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 821-852

10.22059/jorr.2016.61114

صالح منتظری؛ محمد مهدی زارعی؛ محمد محسنی دهکلانی


2. شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه و آثار آن از منظر فقه و حقوق ایران

دوره 9، شماره 1 و 2، تابستان 1392، صفحه 1-14

10.22059/jorr.2013.35768

مجتبی الهیان؛ محمد ابراهیم الهیان


3. پژوهشی پیرامون قاعدۀ عدل و انصاف

دوره 9، شماره 1 و 2، تابستان 1392، صفحه 105-118

10.22059/jorr.2013.35774

علی مظهر قراملکی؛ علی دادخواه