کلیدواژه‌ها = قاعده
بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 525-554

10.22059/jorr.2018.231121.1007651

علیرضا انتظاری نجف‌آبادی؛ روح الله مرتضایی


بررسی فقهی قاعدۀ ارشاد جاهل

دوره 13، شماره 3، مهر 1396، صفحه 485-521

10.22059/jorr.2017.140691.1007187

عبدالله امیدی فرد؛ مرضیه پیله ور


پژوهشی پیرامون قاعدۀ عدل و انصاف

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 105-118

10.22059/jorr.2013.35774

علی مظهر قراملکی؛ علی دادخواه