کلیدواژه‌ها = قطع
سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-100

10.22059/jorr.2019.231887.1007666

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ سهراب بهادری؛ عبدالله بهمن پوری


بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 113-140

10.22059/jorr.2014.50791

غلامعلی قاسمی؛ نسرین کردنژاد