نویسنده = �������������� ��������������
جستاری در قاعدۀ «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»

دوره 18، شماره 2، تیر 1401، صفحه 407-431

10.22059/jorr.2021.315304.1008994

بتول سلحشور؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدحسن حائری


مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه

دوره 15، شماره 4، دی 1398، صفحه 601-618

10.22059/jorr.2019.258000.1008054

بهروز مجدزاده خاندانی؛ محمدتقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی


نقد و بررسی ادلۀ مشروعیت «وقف حقوق معنوی»

دوره 11، شماره 4، دی 1394، صفحه 763-798

10.22059/jorr.2015.57733

محمد جواد ولی زاده؛ عباسعلی سلطانی